مجله اينترنتي لوازم ارايش

مجله اينترنتي لوازم ارايش

مجله اينترنتي لوازم ارايش Tel:88-0000-0000

گل سرخ از زيباترين گل‌هاي دنيا و نشانه

 عطر زنانه خوشبو
گل سرخ از زيباترين گل‌هاي دنيا و نشانه عشق ميباشد. اين گل در كنار زيبايي فوق‌العاده و كاربردي كه تحت عنوان يك آرم فرهنگي داراست، در ايجاد رايحه هم آيتم استعمال قرار ميگيرد. رايحه گل سرخ از دوست داستني‌ترين عطرها ميباشد كه نسبتاً كليه آن را دوست دارا هستند و همين يگانه بودن عطرسازان را به به كار گيري از اين عصاره در ايجاد عطرهاي متعدد ترغيب مي‌نمايد.
تفاوت و مختص بودن بو گل سرخ اين گل را در حين مورخ به يك علامت فرهنكي مختص تبديل نموده است به طوريكه تحت عنوان "ملكه عطرها" شناخته مي‌گردد. گل سرخ از 35 ميليون سال گذشته روي زمين رويش مينمايد و قدمتي بسيار اضافه از تايخ آدم داراست.
ولي رزهاي دارويي كه امروز ميشناسيم از قرن چهاردهم ميلادي كشف شده‌است ولي حتما قدمتي بيشتراز اين دارااست. در واقعيت اسم "رز" در همين زمان روي اين گل گذارده شد زيرا تحت عنوان يك منشاء دارويي گزينه به كارگيري قرار مي‌گرفت.
يك كدام از خصوصيت‌هاي گل سرخ، خاصيــت ضدافســردگي و نشاط‌آور آن ميباشد كه بسيار موردتوجه درمانگران در مكاتب متعدد درماني قرار گرفته ميباشد. در طريق درماني عطردرماني، درمانگر با تجويز اسانس يا اين كه روغن اين گياه به مريض به وي امداد ميكند تا به مرور بر افسردگي غلبه كرده و اين بيماري را پشت‌راز بگذارد.
در اين‌شيوه درماني، مريض با بوييدن اسانس گل سرخ در مقطع عصر مشخصي در حين روز و در زمان يك زمان درماني كه كارشناس براي وي درنظر مي گيرد به معالجه مي پردازد. گهگاه ممكن ميباشد اين معالجه به‌تيتر معالجه اصلي به مريض پيشنهاد شود و گهگاه به‌تيتر معالجه كمكي. در‌اين‌صورت‌ مريض با گرم كردن شيشه روغن گل سرخ ياري مي كند تا بو آن در هواي دفتر كار يا اين كه خانه متصاعد شود و از اين هوا استنشاق نمايد.
 رايحه گل سرخ با عطر شيرين، ديدني و محرك خويش مدام مارا به خاطر افق‌هاي آفتابي و پروانه‌ها مي‌اندازد حتي‌در يك روز ابري. گل سرخ در فرهنگ وتمدن‌ها و فرهنگ وتمدن‌هاي متعدد نقشي مهم و اساسي ايفا نموده است، رومي‌ها اتاق‌هاي بزم و ضيافت خويش را با شاخه‌هاي گل سرخ مي‌آراستند و حتي گلبرگ‌هاي آن را در آب ميوه‌ها مي‌ريختند.


در افسانه‌هاي يونان باستان از گل سرخ تحت عنوان ملكه گل‌ها حافظه شده‌است و از قبل تحت عنوان نشانه عشق و علاقه، زيبايي و تباهي شناخته مي‌شده‌است. 
كاربرد گل سرخ فقط محدود به زيبايي يا اين كه رايحه خوش آن وجود ندارد، اين گل منبعي بي نياز از مواد مغذي براي تن ميباشد و به همين ادله در توليد ها آرايشي و نگهداري پوست هم آيتم استعمال قرار ميگيرد.
برگ‌هاي گل سرخ بي نياز از فلاوونويدها، آنتي اكسيدان‌ها، تنين‌ها و ويتامين‌هاي A, B, C, D, E و B3 مي باشند كه منجر درخشش و زيبايي پوست ميشوند. اين گل رطوبت پوست را تامين مي نمايد و احساس خوب نرمي و زيبايي به آن ميدهد.
عصاره خالص گل سرخ در واقع يكي كيميا‌ترين و گران‌ترين مواد مو جود در طبيعت ميباشد. بو طبيعي رز در گلبرگ‌هاي آن قراردارد و هنگامي آزاد مي گردد كه گلبرگ‌ها در معرض تابش فروغ خورشيد قرار بگيرند، گرماي خورشيد اين عصاره را آزاد مي نمايد و بوي  خوش آن به مشام مي رسد.
البته براي ايجاد يك ليتر خالص از اين عصاره مي بايست سه بدن برگ گل پايين پروسه تقطير قرار بگيرد كه‌اين مساله بها و كم ياب بودن رايحه گل سرخ را آشكار ميكند. در پي حقايق جذاب و جالب ديگري را در رابطه بو گل سرخ مي خوانيد:
جذاب ميباشد بدانيد بو گل سرخ هنگامي كه تماما گشوده مي شود با هنگامي كه موقعيت غنچه داراست متعدد ميباشد زيرا ساختار شيميايي گلبرگ‌ها با گشوده شدن تغيير و تحول مي‌نمايد.


چنانچه اطراف پرورش گل سرخ گرم و مرطوب باشد بو آن بيش تر و كار كشته‌خيس خواهد شد. اين بو در بامداد در شديد‌ترين شرايط خويش جاي‌دارد و با نزديك شدن غروب خورشيد ضعيف مي‌گردد. گفته ميگردد عطر گل پيش از آغاز گردباد توانا‌خيس مي گردد.
اشكال مختلفي از گل‌هاي رز در رنگ‌ها و گونه هاي متعدد موجود هست كه هر مورد عطر خاصي دارا‌هستند. ولي حتي گل‌هاي هر گونه نيز دقيقا بو مشابهي ندارند و اين عطر قابل پيش گويي وجود ندارد.
رايحه گل سرخ متانت بخش ميباشد زيرا اشخاص را به تنفس عميق و آهسته متمايل ميكند.روغن گل سرخ يكي گران‌ترين روغن‌هاي عالم ميباشد كه بيشتراز سيصد مخلوط متعدد در خويش داراست و بعضي از اين مخلوط‌ها تا به امروز شناسايي نشده‌اند.
گونه هاي گل رز بو‌هاي مختلفي دارا هستند، بعضا شيرين‌خيس، بعضي بويي مشابه ميوه و بعضا بويي مشابه به مشك يا اين كه چاشني دارا‌هستند كه مبتني بر اين بو‌ها مي‌اقتدار مدل گل را تشخيص بخشيد. اما اين تشخيص نياز به تجربه و بضاعت و توان كافي دارااست كه هركسي از آن برخوردار وجود ندارد.
 امروزه تهيه و تنظيم اسانس گل سرخ مشقت و رنج بسيار متعددي دارااست، به‌طوري كه براي به‌دست آوردن يك ليتر اسانس يا اين كه روغن معطر گل سرخ نياز به 5 هزار كيلو گلبرگ گل سرخ  ميباشد. در نحوه مدرن، دانشمندان با استعمال از الكل يا اين كه حلال‌هاي ديگري كه سراغ دارا هستند به عصاره‌گيري و مستقل كردن اسانس گلبرگ‌هاي گل ميپردازند.
ولي در حين‌هاي قبلي حكماي طب سنتي كشور‌ايران براي به دست وارد شدن عصاره يا اين كه روغن معطر گل سرخ، گلبرگ‌هاي اين گل را باطن روغن زيتون مي‌ريختند و براي دوران نسبتا طولاني از آنان حفظ مي‌كردند تا اسانس و عصاره گلبرگ‌ها گرفته شود.

ادامهـ مطلبـ
| ۱ اسفند ۱۳۹۸ | ۰۸:۴۹:۱۶ | حقيقي
عطر زنانه خوشبو،

اسم و رسم رايحه

بوزنانه خوشبو يك شركت داراي آوازه مي باشد كه در مسئله ساخت و صادرات يك خط گسترده متاع از جمله توليد ها قيمت ادكلن بلك افغان ۱۰۰ ميل و طعم دهنده فعاليت مي نمايد اين توليدات در واحد پردازش بسط يافته ما كه مجهز به امكانات و ابزارهاي توسعه و گسترش يافته رشته آوري است ، پردازش مي‌شوند . توليدها با كيفيت بالا در صنعت هاي گوناگون كاربردهاي گسترده اي پيدا مي‌كنند . 

 عطر زنانه خوشبو

كليه در باطن يك منتقد ارزش ادكلن بلك افغان ۱۰۰ ميل اصل دارا مي‌باشند و همگي ما دوست داريم ايده ها خويش را در خصوص چيزهايي كه عطر مي‌كنيم ، به اشتراك بگذاريم ، چه دوست داشته باشيم يا اين كه از آن‌ها متنفر باشيم . عاشقان رايحه نسبت به وسواس خود پر نمك و شوق واشتياق واشتياق دارا مي باشند و برخي تايم ها بحث عادي در امر رايحه ارتقا مي‌يابد و به يك بحث تبديل ميشود .
اينهفته ، تكثير اخير كتاب تازه گشوده نگري بو قيمت بلك افغان تقلبي به وسيله يك منتقد داراي اسم و ترسيم رايحه ، جامعه تستر ادكلن بلك افغان ۱۰۰ ميل وب را برانگيخته و در انتها اين سؤال را ايجاد نموده مي باشد كه اخلاق و رفتار بودن چنين مولف اي چه مي‌باشد؟اين كه بيش از ۱۵ سال هست كه خودم يك منتقد هنري هستم و همچنين يك مجري هستم ، اين قضيه براي اينجانب عزيز ميباشد . سالها درخصوص هنرهاي خيالي براي گالري هاي هنري و موزه هاي پرتغال نوشتم و بعداز توليد روزنامه هنري خودم ، آن را براي بيش تر از ۱۵ سال اجرا كردم و همچنين تجربه تجربه سردبير بخش هنرهاي معاصر زمان را هم داشتم . به لحاظ اينجانب بيش از ۹ سال از خبر نامه ليسبون ، ايده اي دارم كه نفد هنري چه بايستي و نبايد باشد .
من خريد ادكلن بلك افغان اماراتي را نوعي هنر مي دانم ، دقيقاً مثل نگارگري ، مجسمه سازي ، فيلم ، موسيقي ، ادبيات و غيره . موضع من بر اين پايه پايدار مي باشد كه هنگامي راجع به عطر بلك افغان گرمي مي نويسم ، در رابطه ي هنر مي نويسم ، با به كار گيري از به عبارتي نحوه هاي نفد هنر . البته كليه خريد بو بلك افغان گرمي ها هنر نيستند . دقيقاً مثل همه نقاشي ها و مجسمه ها ، هنر مي‌باشند . اما آنچه هنر ميباشد و چه چيزي وجود ندارد ، قضيه پيچيده تري مي‌باشد كه مي قدرت در رابطه آن مشاجره كرد . بياييد فرض كنيم كه چيزي كه من در خصوص آن صحبت ميكنم هنر است ، به ويژه دراين موضوع ، هنر قيمت عطر بلك افغان گرمي مي باشد .
زمانييك باز بيني خريد بلك افغان طرح اصل مي نويسم ، علاوه بر اين‌كه مي خواهم يك نقطه نظر و حتي داوري در ارتباط يك اثر هنري معطر را توضيح دهم ، مي بايست بدين نكته هم اعتنا كنم كه سعي اينجانب چه مي‌باشد و مسئوليت من خوبي فقط براي خواننده اينجانب بلكه براي شخص يا اين كه اين كه ماركي كه من در موردش مي نويسماحترام محض چيزي ميباشد كه كليه ما به يكديگر وامدار هستيم . و مي‌فهمم كه باز نگري اينجانب به صورت بالقوه به ميليونها نفر از دوست دار به بو ، فروشگاه ها ، خريد ادكلن بلك افغان ۱۰۰ ميل اصل تجاري ، برند ها ، خريداران و . . . در مجموع صنعت خواهد رسيد . اينجانب همينطور مي بايست از اعتبار Fragrantica ذيل تيتر چاپ كننده گشوده نگري خويش مطلع باشم .
هر نوشته‌ي‌علمي تأثير خويش را در مرحله هاي مختلف داراست . اين كاركشته مي باشد فروش را تحريك يا اين كه از در بين برنده شود . اين مي‌تواند عمل يك هنرمند بويايي را ترغيب يا اين كه دلسرد كند . اين قادر است يك فروشگاه را متقاعد كند كه يك خط داشته باشد يا اين كه اين كه سفارشات را لغو نمايد . يا اين كه اين كه به آساني قدرتمند ميباشد كسي را براي خريد يا اين كه خريد يك خريد ادكلن بلك افغان ۱۰۰ ميل امارات پايين تأثير قرار دهد . اين دستور به خصوص براي مارك هاي كوچك طاقچه ، صنعتگر يا اين كه غيروابسته ، كه مقدار بودجه تبليغاتي ندارند ، فراوان اساسي است و براين شالوده به آنچه حيث در خصوص محصول ها خود مي‌گويند بستگي زيادي دارااست .
بهاادكلن بلك افغان 100 ميلبودن ذيل تيتر پيروان مخصوص عطرهاي طاقچه در ۶ سال پيشين ، درك كردن بيش خيس صاحبان برند و عطرهاي شخصي بطور حضوري باعث شده‌است كه متوجه نحس صنعت عطرهاي طاقچه ناپايدار است و موفقيت بخش اعظمي از ماركها نسبت به آنچه نظر سازندگان در ارتباط آن‌ها مي‌گويند مهم هست . . در انتها: در شرايطي‌كه من در موقعيت ممتازي قرار داشته باشم ، مي بايست مسئوليت كاري را كه انجام مي دهم حس كنم و با خبر باشم كه احتمال دارد اين تلاوت مشغول كننده باشد ، ولي در پايان اين يك تجارت و زندگي پر‌از فداكاري براي بعضي از متخصصان رايحه كوچك پرشور مي‌باشد . . تكثير آنلاين يا اين كه كتاب ، در قالب فيلم يا اين كه پادكست در درحال حاضر برقراري رابطه است . و در صورتي‌كه مخاطبان متعددي از اشخاصي داريد كه به شما اعتماد دارند ، اين به شما قدرت مي دهد .
از آن سوء به كارگيري نكنيد . سنجيده باش اين يك اصل ميباشد كه فعاليت من‌را ارشاد مي نمايد .
انتقاد جادوگري كار آساني مي‌باشد . خوشم ميايد . ازش متنفرم بي آلايش . كودك حاذق هست اين فعاليت را انجام دهد . ولي ما انتظار نداريم كه كودكي استدلالي پيرامون ترجيحات خود ايجاد كند . انتقاد هنري متعدد از ابلاغ سليقه فردي است .
اين مي بايست يك تمرين پيچيده قضاوت باشد و براي حمايت از آن مي بايست مباني كليدي باشد . براي عادي خيس كردن اين زمينه ، من از تئوري ادموند برك فلدمن ، تاليف كننده كتاب نفد هنر عملي ، الهام گرفته ام كه اعتقاد دارد كه هر اثر هنري داراي ارزش ذاتي مي باشد . قيمت تاريخي ، ارزش عملكردي ، قيمت زيبايي شناسي . بدين ترتيب ، درباره با مكان و زمان مو جود است . اين در چارچوب توليد هنري تاليف كننده خاص قرار مي گيرد . چيزي را برقرار مي‌نمايد و روي گيرنده تأثير مي گذارد . آخر و سرنوشت ، اين يك ارزش هنري داراست كه قادر است ناشي از زيبايي ، احساسات ، تأثير باشد . حتي قادر است "زشت" باشد و هنوز نيز از نگاه زيبايي شناسي زياد گران قيمت مي‌باشد (اينجانب در اينجا به تامل Secretions Magnifiques هستم) .
در نظريه عيب گيري هنر فلدمن ، طريق واضح و عادي اي از چهار تراز در فرآيند نفد جانور هست . اين به عبارتي چيزي مي باشد كه به نظر من يك باز نگري اساسي مي بايست ارائه دهد . هر چيزي كمتر ، فقط يك قضاوت انگيزشي است كه بر اساس ي سليقه فردي سازه شده است و براين اساس اهميتي ندارد كه سزاوار آن باشد .
چهار سطح عبارتند از: توضيحات ، آناليز ، تعبير ، داوري . در اينجا ايده هاي او در دستور عيب گيري هنري كه به هنر هاي خيالي اعمال ميشود ، تطبيق مي دهم و آن را به عيب گيري عطر تبديل مي كنم .
شرح:
نخستين از همه ، هنگام تايپ كردن يك باز نگري آگاهانه ، مي بايست بدانيم كه در زمينه‌ي چه چيزي كلام ميكنيم . مفهوم بو بلك افغان تقلبي . نام . كارگردان رايحه و ادكلن و ايده پرداز و آنچه پيش از اينً ساخته اند . قضيه اي كه در آن بو پرتاب شد . تاريخچه مارك و انگيزه اين عطر خاص چه است .
آن‌گاه بويايي جانور ميباشد ، مواد آيتم به عمل گيري ، ساختارها و الگوهاي آن را معلوم مي نمايد ، و تعريف آنچه بيني به شكلي پيش مي‌آيد كه خواننده نسبتاًً كار كشته است آن را حس كند . در حالت ايده آل ، كار مورد تجزيه و تحليل مي بايست هر دوره كه ممكن باشد به يك خانواده عطر اي موجود (شرقي ، شپره ، گل و غيره) طبقه بندي شود .

ادامهـ مطلبـ
| ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۱:۲۲:۳۸ | حقيقي
عطر زنانه خوشبو،

تشخيص عطر و ادكلن بلك افغان تقلبي با كمك چند ويژگي ساده

عطرو ادكلن بلك افغان تقلبي چه ويژگي هايي دارد؟ مطلقاتا به درحال حاضر اين سوال را از خويش پرسيده‌ايد كه مشخصات و ويژگي‌هاي ادكلن بلك افغان تقلبي در مقايسه با نمونه مهم چيست؟وچگونه مي توانايي به سرعت مثال اصل را از فيك تشخيص داد؟ازمقطع روي فعاليت داخل شدن صنعت اسكن برداري يك سوال مطرح و هميشه حساس براي خريداران وجود داشته است؟بلكافغان تقلبيآياكالاي خريداري شده اصل مي‌باشد يا تقلبي اين سوال در زمينه صنعت هاي گوناگون و توليدات گوناگون همواره وجود داشته مي‌باشد . عطر زنانه خوشبو
در دنياي بو و ادكلن هم همواره اين سوال كليدي مطرح بوده است .
محصولاتي كه دوستداران متعددي پيدا مينمايند به سرعت ورژن هاي كپي و تقلبي آن روانه بازار خواهند شد .
از آنجايي كه عطر رابطه بدون واسطه با تن درستي و بهداشت بشر دارد اصل يا تقلبي بودن آن زياد كليدي ميباشد .
شايد براي تان جالب باشد كه براي تشخيص بو و ادكلن تقلبي لازم نمي باشد كسي كارشناس اين كار باشد .
با محاسبه يكسري نشانه در بسته بندي و مدل ظرف به سادگي اصل يا اين كه تقلبي بودن يك ادكلن مشخص و معلوم خواهد شد .
در ادامه تفاوت هاي عطر و ادكلن بلك افغان اصل و تقلبي را خيلي بي آلايش براي شما بيان خوا‌هيم كرد .
تفاوتعطر و ادكلن بلك افغان تقلبي و اصل عامل اين‌كه در اين مقاله عطر بلك افغان را نظارت خوا هيم كرد پرطرفدار بودن آن مي‌باشد .
بو بلك افغان يك رايحه با بو مختص مي‌باشد كه دوست دار متعددي هم دارااست .
از همان روزهاي اوليه ارائه اين رايحه بي مانند توسط برند ناسوماتو همگان متوجه شدند كه بزودي اين بو گوي رقابت را از ساير حريفان خواهد ربود .
به همين برهان در بازار سوداگران بيشتري نيز دارد و سود بيشتري نصيب نسخه برداري كاران خواهد كرد .
وخب بلك افغان به خاطر عطر و نت هاي خاصش در كانون توجه‌هاست،در حالتي كه شما ويژگي‌هاي رايحه تقلبي رو بدونيد تشخيص كالاي اصل از غير اصل براتون سهل وآسان خواهد شد .
در ادامه بعضي از اين تفاوت ها و بعضا تفاوتهاي ريز ديگر نظير اندازه افشانه رايحه يا شكل دروني شيشه عطر بلك افغان در فيلم سناريو داده شده هست .
حتما فيلم را تا آخر ببينيد و در صورتي كه انديشه مي كنيد براي دوستانتان هم موءثر مي‌باشد برايشان ارسال نماييد .

1-سلفونشيشه ادكلن تقلبي و اصل: تشخيص اين موضوع خيلي معمولي مي باشد .
بدور باكس ادكلن نظير هر بسته بندي ديگر لايه‌اي سلفون كشيده گرديده است .
در ادكلن هاي تقلبي اين سلفون ها چروكيده و اغلب نازك مي باشند . و خيلي بي آلايش پاره مي شوند .
به همين استدلال براحتي شناخته مي شوند .
البته در دسته هاي داراي اهميت سلفون به دور جعبه كيفيت بالايي دارااست و براحتي پاره نمي‌شود .
ادكلن بلك افغان نيز از اين قاعده مستثني نميباشد .

ادامهـ مطلبـ
| ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۱:۱۳:۴۱ | حقيقي
عطر زنانه خوشبو،

شيشه هاي رايحه براي خنك كننده هاي خانگي


3 . به كارگيري از شيشه هاي رايحه براي خنك كننده هاي خانگي در‌صورتي‌كه از آن جور اشخاصي مي باشيد كه دوست داريد هميشه بوي عالي و نو اي در منزلتان بپيچد ، بعداز بطري هاي رايحه كهن خويش براي توليد طراوت خانه به كارگيري نماييد . اين عمل به فيس طبيعي و پيوسته بوي زيبايي را به اطراف مي‌بخشد . عطر زنانه خوشبو


بو
زنانه خوشبو الكلآبروغن گياهيني شني يا اين كه چوب بامبواين مراحل بسيار بي آلايش مي باشد . در آغاز دو نصيب از الكل را به يك بخش آب داخل بطري بيشتر نماييد، بعد از آن از آن يكسري قطره روغن گياهي بريزيد . همينطور مي‌توانيد يك‌سري تكه كوچك از پوست ليمو يا اين كه پرتقال را به آن طولاني خيس نمائيد . در صورتيكه بوهاي گياهي را خوبتر دوست داريد، اسطوخودوس، رزماري، آويشن، يا اين كه نعناع را آزمون فرمائيد .
در آخر، ني شني را طولاني تر فرمائيد . ( آنان معمولا با هواي نو در دكان فروخته ميگردند )، يا اين كه مي‌توانيد سيخ هاي چوبي گريل به كار گيري فرماييد و آن ها را به اندازه ببريد . وقتي كه آن‌ها در مايع مي‌باشند، چوب آب و اسانس را جذب مينمايد و بو را در سراسر به دور و بر پخش خواهند كرد . به حافظه داشته باشيد تكه هاي چوب را به موقع بده بستان نماييد تا رايحه نو باشد .
ساخت
طراوت خانه كاربرد شيشه هاي خالي رايحه براي ساخت تازگي در خانه4 . شيشه هاي رايحه پايين تيتر تزيين از‌آنجا كه شيشه هاي رايحه بسيار ديدني ميباشند، مي‌توانيد با دقت به اندازه، فيس و مارك خويش از آن‌ها زير تيتر چينش به كارگيري نماييد . در صورتي‌كه ميخواهيد معاش جديد و زيبايي داشته باشيد، در اينجا چندين ايده بي آلايش مو جود مي‌باشد .
آن‌ها را با آب رنگي مالامال فرمائيد . از رنگ خوراك يا اين كه رنگ هاي مايع به كار گيري نمائيدنماي فرنگي را رنگ فرمائيد تا جلوه زيبا تري پيدا نمايد .آنان را با پولك، زرق و برق و يا اين كه مرواريد مالامال فرمائيد .با
رنگ هاي متفاوت، بافت ها، و الگوهاي متفاوت روبان بزنيدمي‌توانيد سبكي را تعيين نماييد كه با شما و اتاق تان تناسب بيشتري دارااست،از تخيل خويش استعمال و منزلتان را تزيين فرماييد

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۲:۰۰:۲۹ | حقيقي
عطر زنانه خوشبو،

بو عطرها اضافه به مشامتان مي‌رسد

عطر زنانه خوشبو

هيچ زمان در خريد بو شتاب نكنيد! اين نكته، را مدام در خيال و خاطر داشته باشيد؛ بويي كه در بوييدن نخستين رايحه به مشامتان ميرسد، بوي حقيقي و واقعي رايحه وجود ندارد. حواستان باشد گولش را نخوريد!
تا اكنون اعتنا نموده ايد كه در تابستان بو عطرها اضافه به مشامتان مي‌رسد؟! انگار بيش تر اشخاص براي گريز از بوي نامطلوب در زمان ساعت هاي كاري بيش تر سراغ بو مي‌روند تا به جهت گرما بوي نامطبوعي از خويش بر جا نگذارند. هر بو و عطر اي را نمي قدرت براي روزهاي گرم و شب هاي پرستاره فصل تابستان بهره مند شد. بهتر ميباشد طولاني تر سراغ بو هاي تلخ و سرد با بوي خنك و ترش برويد تا ماندگاري رايحه طولاني تر باشد.
همينطور در روزهاي گرم فصل تابستان براي تداعي صبح هاي باران خورده و بوي برگ درختان سراغ عطر هايي كه در آن از اسانس چوب سدر، كاج و رايحه شكوفه هاي پرتقال و گريپ فروت مصرف شده، برويد. نكته حائض اهميت استعمال از بو ها و عطرهاي خنك در فصل‌تابستان، گشوده شدن ذهن و رفع خستگي ناشي از گرماست. تا حال اعتنا نموده ايد كه در روزهاي گرم، يك دوش خنك چقدر قادر است حالتان را جا بياورد؟ استعمال از عطرهاي خنك و ترش هم همين احساس را به شما انتقال خواهد اعطا كرد. از ديد روانشناسي، بوهايي كه از حريم به مشام ميرسد، مهم‌ترين دليل در تداعي خاطره هاي تلخ يا اين كه دلنشين محسوب مي‌شوند؛ به نحوي كه امروز در اكثري از موردها در عكس العمل با بيماري اي كه منشاء كم عقل داراست، قبلي از مراجعه به دكتر معالج به آرماتراپي مراجعه مي‌كنند تا با استشمام عطر هاي همخواني با حالت روحي، اختلالات خواب، افسردگي، وسواس و... را برطرف نمايند. آرماتراپي يا اين كه به عبارتي عطردرماني نوعي معالجه ميباشد كه با تاثير روي حس اشخاص انجام ميگيرد. عطردرماني قادر است منجر متانت ذهن و كاهش استرس شود. رايحه و شم، ارتباط قربت با هم دارا‌هستند. عطر كردن بو عكس العمل مثبتي در مغز توليد كرده و منجر مي‌گردد شخص حس نيكي داشته باشد كه امروزه هوا داران فراواني دارااست. اثبات گرديده بوهايي كه منشاء طبيعي دارا هستند، با تاثير روي سيستم عصبي مركزي و متابوليسم تن، در بروز احساسات فردي نقش كاربردي ايفا مينمايند.
● علاقه و محبتي به رنگ سپيد
CREED Love in White
معمولا رنگ قرمز‌رنگ علامت عشق و علاقه و محبت به حساب مي‌آيد. ولي اين توشه عشق و علاقه را به رنگ سپيد و با اين بو تجربه نمائيد، بو اي كه برگ غالب اش به كار بستن از اسانس هاي معدود و كيفيت بالا جانور در صنعت عطرسازي ۵ مجموعه كشورها دنيا ميباشد. ياس سپيد از ايتاليا، شكوفه پرتقال از اسپانيا، پوسته برنج از فرانسه، گل مگنوليا از گواتمالا، گل سرخ و چوب كفش تابستاني از هند و.... عطر هاي گران‌قيمت مارك creed در پاريس هوا داران به بو هاي طبيعي و خوشبو را شيدا خويش كرد، با سپري شد ساليان همچنان با بويي خوش، يگانه و گوناگون براي طرف داران خاصش ساخت مي‌شود، آزمون كردنش را از دست ندهيد.
● براي آن ها كه رازآلود بودن را دوست دارا‌هستند
Vera Wang Princess Nigh
بو اي شيك و مطلوب خانم هاي نقص‌ پسند پررمزوراز با تركيبات تعجب آور و غريب گل ياس، توت وحشي، تمشك شيرين، هندوانه، گل رز، شكوفه پرتقال، شكر، وانيل و عطر اي تازه كه از اولِ سال ۲۰۱۲ در كنار ديگر رقيبانش نشسته كه از تركيبات متنوع ترش، شيرين و گلي به كارگيري كرده تا يگانه باشد و به حق هم بوي امروزي و متفاوتش شمارا متحير خواهد كرد.
● يك پيش دستي ميوه جديد
Omnia Coral Bvlgari for women
عطر اي ملايم با ردپاي گل و ميوه هاي جديد! در صورتيكه به‌دنبال بويي دقيق و يگانه مي باشيد، اين رايحه از فصل بهار ۲۰۱۲ روانه بازار گرديده كه مي قدرت در تركيباتش گل سوسن، توت وحشي، توت سپيد و مخلوط ترنج و شكوفه انار و تركيب پيچيده سدر و مشك را احساس كرد. بو هاي مارك بولگاري در كشور ايران طرفدارهاي پروپاقرص خويش را دارااست؛ علت اين گزينش هم قيمت ارزان و ماندگاري بالايي ميباشد كه در مثال هاي گذشته اش چشم شده‌است.
● خدانگهدار خستگي
Chanel ALLURE HOMME SPORT EAU EXTRÊME
در ۲۹ مارچ ۲۰۱۲ مارك شنل، عطر جديدتري از مثال HOMME SPORT را با افزودن كلمهEAU EXTRÊME روانه بازار كرد. نعناع، شكوفه پرتقال، چوب كفش تابستاني، مشك سپيد و فلفل سياه با بويي اسپرت و مهيج براي گريزو فرار از خستگي روزانه قادر است ياري حالتان باشد. عطر خوش بوي اين ادكلن براي منزلت سني خاصي در آقايان سفارش نمي‌شود و در حالتي كه به بو هاي امروزي و مختلف عشق و علاقه مند مي باشيد، قطعا امتحانش نماييد.
● الماس رنگ زرد
Yellow Diamond Versace (for women)n
الماس زرد رنگ! يك بو خالص و واضح كه درونش روح گل دميده گرديده و بويي گران قيمت و خانومانه داراست. با اين عطر مانند يك الماس مي درخشيد. تازگي ليمو، ترنج و شكوفه پرتقال در كنار سوسن و در بسته بندي اي مانند ورژن هاي قبل اش صرفا به زرد ديده ميشود. بهتر ميباشد از اين بو براي فضا هاي قانوني خيس به كار گيري فرمائيد.
● آببازي در اواسط فصل تابستان
(BRIT SUMMER EDITION (FOR MEN ۲۰۱۲
عطر اي تابستاني با ماندگاري طولاني كه مارك بري بري در سال ۲۰۱۲ براي آقايان شيك پوش عرضه نموده است. ادغام هل، زنجبيل، سرو، نعناع هندي و شكوفه پرتقال مي‌تواند از استرس هاي روزمره و تضارب هاي ذهن بكاهد تا حس شادابي فرماييد و تاثيري مانند دريافت كردن دوش خنك در گرماي فصل‌تابستان داراست.
● در شرايطي‌كه ميخواهيد مختلف باشيد
Kokorico by Jean Paul Gaultier
در ژوئن ۲۰۱۱ مارك ژان پل گوتيه، بو اي گوناگون با بسته بندي تماما يگانه براي آقايان برنا عرضه كرد. پباده سازي شيشه اين ادكلن نشانه بر مختلف بودن شخصيت خودنما و كاراكتر شخصي ميباشد كه از اين عطر استعمال مي‌نمايد. پباده سازي شيشه با لوگوي قرمزرنگي ميباشد كه شرايط عرض‌اندام به بطري ادكلن مي‌دهد، با بو اي تلخ كه ردپاي برگ انجير، وانيل، نعناع هندي، كاكائوي تلخ، سدر در آن شم مي‌شود.
● ميانبري براي شناختن فوايد عطر ها
ريحان: توليد آشتي و ادب
رز: شم لطيف و آسيب پذير
ياسمين: مطلوب اشخاص با خودباوري بالا
زنبق: اشخاص باجرات
اسطوخودوس: مطلوب اشخاص محرك و پرجنب وجوش
پرتقال: توليد سرزندگي و تعادل
بهارنارنج: برطرف كردن استرس
گريپ فروت: اعجاز در خوش‌خلق كردن
ليمو: رهايي از استرس و سروصدا ذهن
سدر: آرامبخش روح
وانيل: مطلوب اشخاص افسرده كه بوي دلنشين آن منجر ساخت نشاط و سرحال وارد شدن ميشود.
اكاليپتوس: در صورتيكه حس افسردگي شديدي داريد، سراغش برويد
چوب كفش تابستاني: عطر اي شيرين و يگانه براي در اختيار گرفتن هيجان هاي دروني
كاج: اقتدار بالابردن حالات روحي و عاطفي فرد را داراست.
مشك: بالا بردن خود باوري و. . . .
● نكته
هيچوقت در خريد بو شتاب نكنيد! اين نكته، را مدام در خيال داشته باشيد؛ بويي كه در بوييدن اول رايحه به مشامتان مي‌رسد، بوي حقيقي رايحه وجود ندارد. حواستان باشد گولش را نخوريد! شايسته ترين روش براي خريد بو متناسب با ذوق و سليقه تان، به كارگيري از برگه در آزمون كردن بو ميباشد. پس از اينكه بو را روي برگه زديد، حدود ۵ تا ۱۰ دقيقه طاقت فرمائيد تا بو بو وارد فاز دومش شود. بعداز اين بازه، آن را با بوي ثانيه نخستين مقايسه فرمائيد. در حالتي كه وسواس بيشتري داريد ۱۰ دقيقه بيش تر شكيبايي نمائيد تا به بو اي كه به مشامتان مي‌رسد اعتماد بيشتري داشته باشيد. هيچ زمان و هيچ گاه براي آزمون بو، رايحه را روي خرقه آزمايش نكنيد. اتفاقات شيميايي في مابين بو و الياف جامه، شما‌را حيران مي‌كند و بازدارنده از استشمام بوي اصلي رايحه ميشود.

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۹:۴۲:۳۵ | حقيقي
عطر زنانه خوشبو،

عصاره ي ياس و تركيبات شيميايي

منشاءنااميدي وابسته به شرق به دور، يعني هند و چين بوده كه از قرون يك كدام از ارزشمند ترين روغن هاي آيتم به عمل گيري در آروماتراپي و برخي از مراسم تشريفاتي ميباشد .  عطر زنانه خوشبو ياس در اسپانيا، فرانسه، مصر، الجزاير، مراكش و ديگر كشورهاي عالم كشت مي‌شود . ياسمن همراه و هم پا با روغن گل رز، گران ترين و تعجب آور ترين روغن هايي مي‌باشد كه در عطرهاي امروز به كارگيري مي گردد .بوزنانه خوشبو تاريخچهاز بازه هاي اخير، نااميدي تحت عنوان "پاد پاد شاه روغن" (رز "ملكه") نام داشته ميباشد . زيرا ياس مردانه ترين روغن گل است . جذاب مي‌باشد بدانيد كه براي ايجاد 1 گرم (حدود 1 ميلي ليتر) نا اميدي خالص، 8000 شكوفه مي بايست با دقت به فيس دستي جمع گردند .زيستگاهو توزيع اصطلاح نا اميدي احتمالا از كلمه و واژه ياسمن به معناي "رايحه" بوده كه در لهجه عربي تحت تيتر ياسمين نام دارااست . ياس چمپا، ساكن كشمير، افغانستان و كشور ايران ميباشد، در حالي كه نااميدي رازقي بومي جنوب و مركز هند هست . ياس به صورت گسترده اي در قسمت هاي گرم اروپا، آسيا، آفريقا و بخش ها اقيانوس آهسته يافت ميگردد البته در ايالات متحده عمدتا نمي باشد . ايجاد هر ساله نااميدي بيش از 15 تن مي باشد و مهم ترين خالق آن مصر و سپس از آن مراكش، هند، ايتاليا، فرانسه و چين مي‌باشد .گياهشناسي نا اميدي رازقي يك بوته درختچه ي مدام سبز مي‌باشد كه تا 0 .5 تا 1 متر طول و برگ هاي كاسني مثل با گل هاي ديدني و سپيد دارد و گل هاي مزه دهنده اي را در فصل هاي گرم سال ايجاد مي كند .اين ايده آل ترين سيرتكامل براي كشت در كرالا (هند) مي باشد . فقط چندين بدن از بذر در طبيعت توليد مي گردند . گلها در بازه سال طلايي رنگ مي باشند و در انتهاي شاخه ها، 3 تا 12 خوشه گل ساخت مي‌گردند . اين گل بسيار عطر و طعم دار بوده و در شبكه هاي عمومي گشوده و صبح بسته مي‌شود .نا اميدي چمپا يك درختچه راست بوته ميباشد . شاخه هاي آن رونده، دوار و رينگ اي ميباشند . برگ هاي مخالف يكديگر با تركيبي غير مطلوب و پهن ؛ با 5- 7 كاسبرگ بيضي صورت هست . گلها در انتهاي برگ ها رشد يافته و عمده زمان ها سفيد يا اين كه اين كه بنفش و معطر مي‌باشند؛ گل تخم مرغي رخ بوده و گلبرگ هاي مستطيلي با پياله ي قهوه اي مايل به رنگ زردرنگ با 5 پرچم ستاره اي با رشته هاي كوتاه و باريك دارااست . ياس عربي در حين سال در گلخانه معاش مي نمايد . گلها از 3 تا 1 سانتيمتر بوده و به شدت معطر مي باشند .
تركيباتشيميايي عصاره ي نا اميدي يك جمع مومي زردرنگ قهوهاي مايل به رنگ زرد ميباشد كه دارنده بوي مشخصي از گل ياس است . مخلوط تقريبي روغن گل نااميدي از آنفلوراژ بنزيل استات، لينالول، ليناليل استات، بنزيل الكل، ياسمن، اندول و متيل آنتاريانات به دست آمده مي باشد . نااميدي خالص مايع قهوه اي مايل به زرد است كه داراي بوي ملايم گل نااميدي سپيد است .كاربرداسانس ياس اسانس نااميدي يا اين كه روغن ارگانيك دارنده رايحه و بوي دلپذير ، كاركشته و فراوان شيرين هست و اين عنصر گران بها براي بخش اعظمي از فرآورده ها آرايشي كاربرد دارااست . نااميدي يك كدام از سابق ترين عطرهاي شناخته گرديده بوده و بطور گسترده اي به كار گيري مي گردد .كلمه و واژه و واژه و كلمه يأس داراي ريشه هاي فارسي است و مليت هاي آسيايي از شاخه هاي نا اميدي با شكوفه هاي سفيد براي مراسم متعدد خويش به كار گيري مي نمايند . اين روغن يكي از معمول ترين نحوه هاي مديتيشن، تحريك احساسات و خوش بيني، ساخت شعف و سعادت و غيره ميباشد . اين گل يك كدام از مرسوم ترين تزئينات در هند و بنگلادش هست و گل مستقر اين دو مرزو بوم مي باشد . اين گلها براي توليد تاج گل در تزئين گيسو به كار گيري مي گردند .گل ياس براي بخش اعظمي از انگيزه ها در آروماتراپي، وقار بخشيدن، گرمابه كردن، در اثاثيه و اثاث آرايشي و بخش اعظمي ديگر به عمل گيري مي گردد . كاربرد اسانس نا اميدي بي حد و حصر هست .

ادامهـ مطلبـ
| ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۳:۰۹:۳۵ | حقيقي
عطر زنانه خوشبو،

عطر معروف زنانه ويكتور اند رولف فلاوربمب ادو پرفيوم Viktor&Rolf Flowerbomb EDP

 اين عطر كه مخصوص دختران و خانم هاي مشكل پسند مي باشد با نام خود هماهنگي خوبي دارد (بمب گل) عطري پرفروش با ماندگاري مناسب . 
  عطر زنانه خوشبو
لاكچري
 
۲٫    عطر زنانه معروف و گران قيمت شنل كوكو نوير Coco Noir Chanel for women
 رايحه ادكلن خوشبو شانل كوكو نوير تلخ مي باشد. كوكو نوير در ادامه كوكو و كوكو مادمازل مي باشد
عطر شانل كوكو نوير اولين محصول اين گروه يعني كوكو چنل در سال ۱۹۸۴ با تركيبي خارق العاده همگان را شيفته خود كرد و در ادامه در سال ۲۰۰۱ عطر كوكو مادمازل توانست خودرا به عنوان بهترين عطر زنانه جهان در ۳ سال پياپي معرفي كند، و اما امروز كوكو نوير در اوايل روزهاي توليد و معرفي يعني اواخر تابستان ۲۰۱۲ همه ركوردها و زحمات ديگر برندهاي عطرسازي جهان را خنثي كرده و با قدرت تمام بعنوان بهترين عطر جهان در سال ۲۰۱۲ تا كنون بر مسند قدرت بنشيند.
 لاكچري
۳٫    عطر زنانه معروف  گوچي باي گوچي ادو پرفيوم Gucci by Gucci EDP
 شايد دليل محبوبيت و پرفروش بودن اين عطر زنانه پرقدرت بودن آن  بوي خوب و خوش گرم و شيرين و ماندگاري بالا و طولاني اين عطر باشد كه مناسب مراسم رسمي و فصل هاي خنگ و سرد سال  مي باشد.
 لاكچري
۴٫    عطر زنانه معروف  كلوين كلين ايفوريا Calvin Klein euphoria women
عطر زنانه كه در اكثر سال ها در ليست عطر هاي پرفروش و محبوب زنانه قرار داشته است دليل معروف بودن اين عطر بوي خوب و خوشبو و ماندگاري زياد و طولاني اين عطر زنانه ميباشد كه با بوي گرم و شيرين نشاط بخش مي باشد.
 لاكچري
 ۵٫    عطر زنانه جيوانچي آماريج Givenchy Amarige for Women
يك عطر كلاسيك و پرترفدار از سال ۱۹۹۱ تا كنون. يك عطر مناسب براي هديه دادن به خانم هاي بين سن ۲۵ تا ۵۵ سال.
لاكچري  ۶٫    عطر زنانه تيري موگلر الين Thierry Mugler Alien EDP
 عطر زنانه اي كه در سال هاي اخير پرفروش شده  اين عطر خوشبو زنانه و دخترانه ماندگاري بالا و طولاني دارد و به دليل داشتن بطري زيبا نيز براي هديه دادن بسيار به دختر ها و خانم هاي جوان بسيار مناسب مي باشد.
 لاكچري
۷٫    عطر زنانه پاكو رابان ليدي ميليون Paco Rabanne Lady Million
 
يك عطر جديد زنانه كه در فهرست عطر هاي جديد و پرفروش جا گرفته است با رايحه اي ملايم وشيرين با ماندگاري خوب و زياد (البته در نسخه هاي اورجينال) با ظاهري شبيه الماس . اين عطر هم براي هديه دادن بسيار مناسب مي باشد. همچنين نسخه عطر زنانه پاكو رابان ليدي ميليون آبسولوتلي گلد Paco Rabanne Lady Million Absolutely Gold نيز مانند اين عطر پرفروش و معروف مي باشد و از محبوبيت برخوردار مي باشد.
لاكچري
۸٫    عطر زنانه نينا ريچي ريچي Ricci Ricci Nina Ricci for women
يك عطر جديد كه در سال ۲۰۰۹ وارد بازار شد و پرفروش و محبوب مي باشد و رايحه اي كم نظير و منحصربه فرد مخصوص خانم هاي متمدن و شيك مي باشد. نينا ريچي ريچي Ricci Ricci Nina Ricci  يك عطر با رايحه دلفريب، نشاط بخش و احساس برانگيز مي باشد.
 
لاكچري
۹٫    ادكلن زنانه معروف و محبوب Valentina
اين عطر و ادكلن شاهكار جديد كمپاني ولنتينو مي باشد و به نام ادكلن زنانه  Valentina وارد بازار شده.اين ادكلن زنانه پرفروش  قابل استفاده براي تمام سنين و قابل استفاده در چهار فصل سال مي باشد اين عطر ماندگاري بالا و طولاني دارد  و رايحه ملايم و شيرين دارد . اين عطر مخصوص هديه دادن طراحي و توليد شده است .
لاكچري
۱۰٫    عطر زنانه ورساچه برايت كريستال Bright Crystal Versace for women
 يك عطر زنانه كه هم در ايران و هم در خارج از كشور پرفروش و معروف مي باشد. عطري با رايحه اي دلفريب خنك و شيرين كه در سال ۲۰۰۶ وارد بازار شد و همچنان در فهرست عطر و ادكلن هاي پرفروش و معروف اكثر كشورها قرار ميگيريد.

ادامهـ مطلبـ
| ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۱:۵۵:۵۹ | حقيقي
عطر زنانه خوشبو،

عطر معروف زنانه ويكتور اند رولف فلاوربمب ادو پرفيوم Viktor&Rolf Flowerbomb EDP

 اين عطر كه مخصوص دختران و خانم هاي مشكل پسند مي باشد با نام خود هماهنگي خوبي دارد (بمب گل) عطري پرفروش با ماندگاري مناسب . 
  عطر زنانه خوشبو
لاكچري
 
۲٫    عطر زنانه معروف و گران قيمت شنل كوكو نوير Coco Noir Chanel for women
 رايحه ادكلن خوشبو شانل كوكو نوير تلخ مي باشد. كوكو نوير در ادامه كوكو و كوكو مادمازل مي باشد
عطر شانل كوكو نوير اولين محصول اين گروه يعني كوكو چنل در سال ۱۹۸۴ با تركيبي خارق العاده همگان را شيفته خود كرد و در ادامه در سال ۲۰۰۱ عطر كوكو مادمازل توانست خودرا به عنوان بهترين عطر زنانه جهان در ۳ سال پياپي معرفي كند، و اما امروز كوكو نوير در اوايل روزهاي توليد و معرفي يعني اواخر تابستان ۲۰۱۲ همه ركوردها و زحمات ديگر برندهاي عطرسازي جهان را خنثي كرده و با قدرت تمام بعنوان بهترين عطر جهان در سال ۲۰۱۲ تا كنون بر مسند قدرت بنشيند.
 لاكچري
۳٫    عطر زنانه معروف  گوچي باي گوچي ادو پرفيوم Gucci by Gucci EDP
 شايد دليل محبوبيت و پرفروش بودن اين عطر زنانه پرقدرت بودن آن  بوي خوب و خوش گرم و شيرين و ماندگاري بالا و طولاني اين عطر باشد كه مناسب مراسم رسمي و فصل هاي خنگ و سرد سال  مي باشد.
 لاكچري
۴٫    عطر زنانه معروف  كلوين كلين ايفوريا Calvin Klein euphoria women
عطر زنانه كه در اكثر سال ها در ليست عطر هاي پرفروش و محبوب زنانه قرار داشته است دليل معروف بودن اين عطر بوي خوب و خوشبو و ماندگاري زياد و طولاني اين عطر زنانه ميباشد كه با بوي گرم و شيرين نشاط بخش مي باشد.
 لاكچري
 ۵٫    عطر زنانه جيوانچي آماريج Givenchy Amarige for Women
يك عطر كلاسيك و پرترفدار از سال ۱۹۹۱ تا كنون. يك عطر مناسب براي هديه دادن به خانم هاي بين سن ۲۵ تا ۵۵ سال.
لاكچري  ۶٫    عطر زنانه تيري موگلر الين Thierry Mugler Alien EDP
 عطر زنانه اي كه در سال هاي اخير پرفروش شده  اين عطر خوشبو زنانه و دخترانه ماندگاري بالا و طولاني دارد و به دليل داشتن بطري زيبا نيز براي هديه دادن بسيار به دختر ها و خانم هاي جوان بسيار مناسب مي باشد.
 لاكچري
۷٫    عطر زنانه پاكو رابان ليدي ميليون Paco Rabanne Lady Million
 
يك عطر جديد زنانه كه در فهرست عطر هاي جديد و پرفروش جا گرفته است با رايحه اي ملايم وشيرين با ماندگاري خوب و زياد (البته در نسخه هاي اورجينال) با ظاهري شبيه الماس . اين عطر هم براي هديه دادن بسيار مناسب مي باشد. همچنين نسخه عطر زنانه پاكو رابان ليدي ميليون آبسولوتلي گلد Paco Rabanne Lady Million Absolutely Gold نيز مانند اين عطر پرفروش و معروف مي باشد و از محبوبيت برخوردار مي باشد.
لاكچري
۸٫    عطر زنانه نينا ريچي ريچي Ricci Ricci Nina Ricci for women
يك عطر جديد كه در سال ۲۰۰۹ وارد بازار شد و پرفروش و محبوب مي باشد و رايحه اي كم نظير و منحصربه فرد مخصوص خانم هاي متمدن و شيك مي باشد. نينا ريچي ريچي Ricci Ricci Nina Ricci  يك عطر با رايحه دلفريب، نشاط بخش و احساس برانگيز مي باشد.
 
لاكچري
۹٫    ادكلن زنانه معروف و محبوب Valentina
اين عطر و ادكلن شاهكار جديد كمپاني ولنتينو مي باشد و به نام ادكلن زنانه  Valentina وارد بازار شده.اين ادكلن زنانه پرفروش  قابل استفاده براي تمام سنين و قابل استفاده در چهار فصل سال مي باشد اين عطر ماندگاري بالا و طولاني دارد  و رايحه ملايم و شيرين دارد . اين عطر مخصوص هديه دادن طراحي و توليد شده است .
لاكچري
۱۰٫    عطر زنانه ورساچه برايت كريستال Bright Crystal Versace for women
 يك عطر زنانه كه هم در ايران و هم در خارج از كشور پرفروش و معروف مي باشد. عطري با رايحه اي دلفريب خنك و شيرين كه در سال ۲۰۰۶ وارد بازار شد و همچنان در فهرست عطر و ادكلن هاي پرفروش و معروف اكثر كشورها قرار ميگيريد.

ادامهـ مطلبـ
| ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۱:۵۵:۵۵ | حقيقي
عطر زنانه خوشبو،

ادو تويلت زنانه ژيوانشيگونه Dahlia Noir Le Eau


ادوتويلت زنانه ژيوانشيگونه Dahlia Noir Le Eau«داليا نوآر لئو» رايحه خوشبوي فصل بهار و فصل‌تابستان مي‌باشد كه عطر زنانه خوشبو
بوي خنكي دارااست و جز انرژي مثبت و شور، احساس و حالي براي شما نمي‌آورد . جديد عطر اين رايحه گل با طبيعيت شيرين و خنك و اما يه خرده تندي ملايم مي‌باشد . اين رايحه بوي ملايمي دارد و عطر شكوفه پرتقال در‌اين رايحه يكي‌از ديدني‌ترين شم و حالا‌ها براي روزهاي فصل تابستان مي‌باشد كه او‌لين نتي مي باشد كه از اين عطر به مشام‌تان ميرسد . آن گاه بوي خوش گل رز را شم ميكنيد كه يك كدام از خوشايندترين بوها براي خانم‌هاست . حسي كه خانم‌ها به گل رز و رايحه آن دارند احساس ويژه و غير قابل انتكار ميباشد . رفته رفته بو گل رز جاي خودش را به مشك و گياه پاتچولي ميدهد . اين رايحه ديدني را ميتوانيد براي به كارگيري هر روز بخريد و هر روز صبح خويش را با آن ابتدا نماييد . پخش بوي خوب و ماندگاري رايحه ژيوانشي بر بدن شما، آن را تبديل به يك كادو مطلوب نموده مي‌باشد كه شما مي توانيد از فستيوال فصل فصل‌تابستان شگفت‌انگيز آن را با تخفيف بخريد .

رايحهزنانه خوشبو خريدكالا از ديجي‌فرآورده ادوتويلت مردانه جگوارگونه Visionتند و شيرين با عطر‌اي از طبيعيت اين ادوتويلت را به يك بو ديدني براي پسران برنا تبديل نموده ميباشد . ادو تويلت « Jaguar Vision» يك رايحه شيرين بو‌اي بسيار ملايم خوش‌عطر دارااست كه به ذوق وسليقه اكثر پسران اهل ايران سازگار هست و تعيين بسيار خير و خوبي براي استعمال هر روز شماست . در فرمولاسيون اين ادوتويلت مردانه از بوي هل، ليمو، آناناس، چوب سدر، سيب و گريپ فروت مصرف گرديده مي‌باشد و شما بعد از آن از اسپري در يك سري سطح با تركيبي از اين بو‌ها روبه‌رو ميشويد . پخش بوي جگوار ويژن خيلي عالي مي‌باشد و حس و حالا بسيار مالامال انرژي به شما و فضايي كه در آن ميباشيد ميدهد و همين موضو سبب ساز مي گردد معيار ماندگاري عادي آن را به راحتي ناديده بگيريم . درصورتي كه نمي‌دانيد چرا نام آن جگوار مي‌باشد بايستي بگيم كه‌اين عطر با الهام از ماشين جگوار گونه ۲۰۱۰ XJ پباده سازي و تاسيس شده ميباشد .ارزش اين رايحه ارزان مي باشد و با دقت به تخفيف فستيوال شگفت‌انگيز ارزان‌خيس هم خواهد شد؛ چه چيز خوبتر از يك رايحه به‌اين خوشبويي و به‌اين ارزاني؟ خريدكالا از ديجي‌محصول ادوپرفيوم زنانه پرنسس مارينا دو بوربونگونه Tendre Reverenceو اما پاياني رايحه خوشبوي ليست شگفت‌انگيزهاي ديجي‌متاع اين رايحه با بو‌ شيك و قانوني خويش ميباشد . شيشه و فرم كلاسيك اين رايحه كافيست تا حدس بزنيد قرار مي باشد با چه عطر‌اي روبه‌رو گرديد . پرنسس ماريا دو بوربون يك كدام از عطرهاي تازه مي‌باشد كه با هر بار به كار گيري بدن و جامه‌هاي خويش را به بو گل و ميوه و وانيل آغشته ميكنيد . ميوه‌هاي جذابي نظير نارنج، انگور قرمز و هلو و گل‌هايي نظير گل صدتوماني، مگنوليا و بنفشه كه تمام انرژي‌هاي عالي طبيعت را هم پا خويش دارند و آن ها را به شما مي بخشند . اين بوي شيرين زنانه در آخر يه بوي مشك، چوب كفش تابستاني و وانيل ختم ميشوند و ساعت ها ماندگاري دارند . در‌حالتي كه تا به هم اكنون اين رايحه زنانه گران‌قيمت را نداشته‌ايد اين فستيوال خريد ديجي‌جنس شايسته ترين بازه زماني براي خريد اين رايحه پرنسس مارينا دو بوربون مي‌باشد؛ زيرا ارزش آن تخفيف نيكي مشتمل بر ميگردد و شما به راحتي شانس داشتن يك بو شيك و تابستاني را به دست مي آوريد .

ادامهـ مطلبـ
| ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۸:۱۱:۲۴ | حقيقي
عطر زنانه خوشبو،

تفاوت بو و ادكلن چه ميباشد ؟تفاوت بو و ادكلن چه مي‌باشد


تفاوت بو و ادكلن چه ميباشد ؟تفاوت بو و ادكلن چه مي‌باشد
باورها مختلفي در باب اين دو كلمه و واژه موجود هست كه ين مردم اشاعه يافته به طور عاميانه از آن به كار گيري مي‌كنند.

 عطر زنانه خوشبو
بعضي اشخاص تفكر مي نمايند، رايحه وابسته به خانمها بوده و ادكلن يگانه آقايان ميباشد يا رايحه به عبارتي اسانسهايي مي باشد كه در شيشه ها ريخته مي شود و ادكلن ها به عبارتي عطرهاي برندها مي‌باشند.
پيشين از هر توضيحي نخست زمينه اسانس ها را بايد غيروابسته كرد.
به عطرهايي كه در شيشه ها لبريز مي شوند و اكثر اوقات هم حالتي روغني دارا هستند، اسانس گفته مي شود.
و ولي لفظ اصلي خويش بو يا به عبارتي Perfume:رايحه در ايران به طور كلي به تمامي عطرهايي غير از اسانس ها گفته مي شود. بنابراين شما در صورتي كه مي خواهيد خريد كنيد و خريدي به غير از اسانس ها داريد، در واقع شما در پي بو هستيد و بايد از واژه و كلمه رايحه براي خريدتان به كارگيري نماييد.
تفاوت رايحه و ادكلن چه چيزي است :همانگونه كه مي دانيد عطرها از تركيبات اسانس مواد ناپخته (گياهان، مشك و …) و آب و الكل تشكيل گرديده اند. تفاوت بو و ادكلن در ميزان اسانس به فعاليت رفته در آب و الكل باطن يك رايحه مي باشد.هر قدر ميزان اسانس به فعاليت رفته در رايحه بيشتر باشد اين رايحه دوام و ماندگاري بالاتري داراست. لفظ رايحه يا به عبارتي Perfume به عطري گفته مي شود كه حدود 15 تا 25 درصد اسانس در آن به عمل رفته باشد و ادكلن يا به عبارتي Eau de cologne به نوعي گفته مي شود كه حدود 2 تا 5 درصد اسانس در آن به فعاليت رفته و ماندگاري بسيار پاييني دارااست.
عطرها از نگاه ماندگاري، دوام و ميزان اسانس به فعاليت رفته در آن ها، به 6 جور تقسيم مي شوند:
• Perfume: ميزان اسانس به عمل رفته 15 تا 25 درصد• Soie de Perfume: اسانس حدود 15 تا 18 درصد• Eau de Perfume: اسانس حدود 8 تا 15 درصد• Eau de Toilette: اسانس 4 تا 10 درصد• Eau de Cologne: اسانس 2 تا 5 درصد• Eau de fraiche يا Deodorant: اسانس كمتر ار 3 درصد كه به عبارتي اسپري ها ميباشند.
تقريبا ادكلن اين روز ها ديگر توليد نمي شود. ولي براي خريد بو (به معناي كلي) چنانچه به پايين باكس عطرها يا شيشه آنان اعتنا كنيد كلماتي مثل Eau de Perfuem و … را خواهيد ديد.
در شرايطي‌كه دنبال ماندگاري بيشتر بو خويش هستيد، عطري را خريداري نماييد كه يكي از لغات Eau de Perfume، Soie de Perfume، Perfume روي آن ها مندرج باشد.
پس براي خريد يا از به عبارتي واژه و كلمه عمومي رايحه به كارگيري كنيد و يا به طور تخصصي يكي از لغات بالا رو به عمل ببريد.

ادامهـ مطلبـ
| ۵ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۸:۱۲:۲۲ | حقيقي
عطر زنانه خوشبو،

جستجوگر


درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 5
بازديد ديروز : 7
بازديد كل : 261

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان